[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Test category » Форум » Обговрення Статуту музею (прошу виловити уточнення, пропозиції, побажання)
Обговрення Статуту музею
AdminДата: Субота, 07.01.2012, 16:08 | Повідомлення # 1
Лейтенант
Група: Администраторы
Повідомлень: 63
Репутація: 0
Статус: Offline
1. Загальні положення
1.1. громадський заклад «Пирятинський районний краєзнавчий музей» (далі - музей) створено на майні спільної власності територіальних громад міста і сіл Пирятинського району.
1.2. Засновником музею є Пирятинська районна рада ( юридична адреса: Полтавська обл., м. Пирятин вул. Леніна,62, 37000).
Засновник забезпечує формування музейного зібрання, приміщення для експозиції і роботи наукових працівників з окремим фондосховищем музею, оснащення його засобами охоронної та пожежної сигналізації, фінансування для належного його функціонування, роботу музею за чітким розкладом.
1.3. Музей у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України „Про музеї та музейну справу", Основами законодавства України про культуру, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2009 року № 1007- р, іншими законодавчими актами України та цим Статутом.
1.4. Музей є юридичною особою, яка має печатку зі своїм найменуванням, штамп, бланки. Оперативне управління музею здійснює відділ культури і туризму райдержадміністрації.
1.5. Музей має в своїй структурі відділи необхідні для здійснення його статутної діяльності. Засновник музею може створювати філії, що не є юридичними особами.
1.6. Музей є базовим методичним центром для музеїв, які здійснюють свою діяльність на території району.
1.7. Структура та чисельність музею затверджується засновником за поданням відділу культури і туризму райдержадміністрації.
1.8. Музей не підлягає приватизації.
1.9. Найменування музею:
повне і скорочене «Пирятинський районний краєзнавчий музей»
1.11. Місцезнаходження музею: 37000, м.Пирятин, вулиця Пушкіна ,47

2. Мета і напрямки діяльності музею
2.1. Метою діяльності є вивчення, збереження та використання пам'яток матеріальної і духовної культури та природи, залучення громадян до надбань історико-культурної спадщини.
2.2. Основними напрямками діяльності є науково-дослідна і культурно - освітня діяльність, комплектування музейних зібрань, експозиційна, пошукова, фондова, видавнича, реставраційна, пам’яткоохоронна робота.
2.3. Методична допомога музею надається Полтавським обласним краєзнавчим музеєм.
2.4. Музей планує свою діяльність, визначає стратегію та основні напрямки свого розвитку за погодженням з заснов -ником та відділом культури і туризму райдержадміністрації.
3. Права і обов’язки музею
3.1. Музей в установленому порядку має право:
самостійно приймати рішення і здійснювати діяльність в межах компетенції, передбаченої Законом України «Про музеї та музейну справу», іншими нормативно-правовими актами та цим Статутом;
визначає зміст, напрями і конкретні форми своєї діяльності за погодженням з засновником та відділом культури і туризму райдержадміністрації;
отримувати кошти, друковану продукцію від органів державного управління, юридичних і фізичних осіб;
залишати у своєму розпорядженні і використовувати кошти від надання платних послуг, залучати додаткові кошти для розвитку музейної справи та стимулювати працівників музею;
брати участь у науково - дослідній діяльності музеїв, конференціях, семінарах, конкурсах та інших заходах;
підвищувати кваліфікацію, проводити перепідготовку і стажування в інших музеях;
організовувати виставки, лотереї, аукціони;
організовувати семінари, круглі столи та інші заходи з питань діяльності і розвитку музеїв;
встановлювати зв'язки і обмінюватися досвідом з профільними закладами;
налагоджувати зв'язки і співпрацювати з туристичними організаціями по залученню відвідувачів до музею;
співпрацювати з організаціями по охороні природи і пам'ятників історії та культури;
залучати спеціалістів для виконання на договірних умовах необхідних для музею робіт;
висвітлювати діяльність музею та результати досліджень у засобах масової інформації та спеціальних виданнях;
займатися видавничою діяльністю;
вести інші види діяльності, не заборонені законодавством України.
3.2. Музей відповідає за:
реалізацію основних завдань, визначених Законом України «Про музеї та музейну справу» та цим Статутом;
дотримання фінансової дисципліни;
дотримання договірних зобов’язань;
забезпечення, збереження музейного фонду та сприяння його поповненню.
 
AdminДата: Субота, 07.01.2012, 16:09 | Повідомлення # 2
Лейтенант
Група: Администраторы
Повідомлень: 63
Репутація: 0
Статус: Offline
IV. Музейний фонд
4.1. До музейного фонду належать музейні зібрання, пам'ятки матеріальної і духовної культури, які мають наукову, історичну, художню та іншу цінність.
4.2. Музейні зібрання та пам'ятки є державною частиною музейного фонду. До музейного фонду також належать унікальні пам'ятки, що мають виняткове, наукове, історичне, художнє чи інше культурне значення.
4.3. Музей забезпечує збереження музейного фонду і сприяє його поповненню.
4.4. Формування музейного фонду здійснюється шляхом:
придбання музеєм пам'яток за рахунок коштів місцевого бюджету і власних коштів;
передачі музею у встановленому порядку пам'яток, виявлених під час експедицій, будівельних, ремонтних або реставраційних робіт;
безоплатної передачі музею пам'яток підприємствами, установами, організаціями і громадянами;
передачі музею пам'яток, конфіскованих згідно з чинним законодавством;
поповнення музейних зібрань іншими способами, що не суперечать чинному законодавству.
4.5. Пам'ятники музейного фонду підлягають обліку. Облік, збереження і використання пам’яток Музейного фонду регулюється нормативними документами Міністерства культури і мистецтв України.
4.6. Знищення пам'яток фонду не допускається. Пам’ятки музейного фонду, що є державною власністю, не підлягають приватизації.
4.7. Придбання музеєм пам’яток проводиться в установленому законодавством порядку.
4.8. Передача пам’яток Музейного фонду іншим музеям та організаціям на постійне зберігання здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України ( ст. 20 Закону України “Про музей і музейну справу”).
 
AdminДата: Субота, 07.01.2012, 16:09 | Повідомлення # 3
Лейтенант
Група: Администраторы
Повідомлень: 63
Репутація: 0
Статус: Offline
V. Управління музеєм
5.1. Керівництво музеєм здійснює його директор, який призначається на посаду та звільняється з посади начальником районного відділу культури та туризму райдержадміністрації за поданням райдержадміністрації .
5.2. Співробітники музею призначаються на посаду і звільняються з посади начальником відділу культури та туризму райдержадміністрації .
5.3. Вирішення соціально – економічних питань, що стосуються діяльності музею, готуються і приймаються директором за участю відділу культури та туризму райдержадміністрації і відображаються у колективному договорі працівників музею. Колективним договором також регулюються питання охорони праці, виробничих і трудових відносин у колективі.

VI. Фінансово-господарська діяльність
6.1. Фінансово-господарська діяльність музею здійснюється за рахунок асигнувань виділених на культуру з районного бюджету, добровільних внесків підприємств і установ, організацій, об’єднань громадян, фізичних осіб та інших джерел не заборонених законодавством.
6.2.Додатковими джерелами фінансування музею є:
позабюджетні кошти, до яких належить плата за відвідування музею і виставок;
прибутки від реалізації сувенірної продукції та видавничої діяльності;
підтримка засновників, спонсорська допомога, гранти та інші джерела.
Бюджетні асигнування та позабюджетні кошти не підлягають вилученню.
6.3. Музей надає послуги за цінами, визначеними та затвердженими відділом культури і туризму райдержадміністрації в установленому законом порядку.
6.4. Відділ культури і туризму райдержадміністрації визначає фонд заробітної плати, структуру управління і штати відповідно з чинним законодавством, що затверджуються засновником.
6.5. Музей обслуговується централізованою бухгалтерією відділу культури і туризму райдержадміністрації на договірних умовах.
 
AdminДата: Субота, 07.01.2012, 16:10 | Повідомлення # 4
Лейтенант
Група: Администраторы
Повідомлень: 63
Репутація: 0
Статус: Offline
VII. Матеріально-технічна база музею
7.1. Матеріально-технічна база музею включає приміщення, комунікації, обладнання, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі відділу культури і туризму райдержадміністрації.
7.2. Майно музею - основні засоби, оборотні кошти та приміщення – є спільною власністю територіальних громад міста і сіл району і закріплене за відділом культури і туризму районної державної адміністрації на правах оперативного управління і переданого музею на відповідальне зберігання з правом користування.
7.3. Матеріальні цінності (фонди і експонати) є державною власністю. Приміщення музею та його основні і оборотні засоби знаходяться на балансі відділу культури і туризму райдержадміністрації.
7.4. Вилучення майна музею проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані музею, внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

VIII. Порядок внесення змін та доповнень до Статуту
8.1. Зміни та доповнення до Статуту музею вносяться за рішенням засновника та методичної ради музею і потребують державної реєстрації у встановленому порядку.
8.2. Зміни і доповнення набирають чинності з моменту їх державної реєстрації і є невід’ємною частиною цього Статуту.

ІХ. Припинення діяльності музею

9.1. Припинення діяльності музею відбувається шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації.
9.2. Ліквідація музею здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється засновником, в порядку встановленому законодавством.
9.3. Пам’ятки Музейного фонду при ліквідації музею передаються за рішенням засновника до Полтавського обласного краєзнавчого музею.
9.4. При реорганізації і ліквідації музею працівникам, які звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

Х. Прикінцеві положення

10.1. Даний Статут набирає чинності з дати його державної реєстрації.
10.2. У разі невідповідності окремих частин Статуту новим вимогам і змінам чинного законодавства у своїй діяльності музею необхідно керуватися останнім.
 
andro-korsarДата: Понеділок, 09.01.2012, 15:35 | Повідомлення # 5
Сержант
Група: Пользователи
Повідомлень: 25
Репутація: 2
Статус: Offline
Quote (Admin)
організовувати виставки, лотереї, аукціони;

Прошу уточнить данную формулировку.
 
AdminДата: Неділя, 15.01.2012, 20:24 | Повідомлення # 6
Лейтенант
Група: Администраторы
Повідомлень: 63
Репутація: 0
Статус: Offline
Це стосується роботи краєзнавчого музею а не Товариства. Виставки думаю зрозуміло і так, лотареї та аукціони на роботи народних майстрів які погоджуються свої власні вироби продати... ну щось на зразок цього.
 
Форум » Test category » Форум » Обговрення Статуту музею (прошу виловити уточнення, пропозиції, побажання)
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: